Navigace

Obsah

buřty

plakát

rallye

čezčez

  Pozvánka

pozvánka

-----------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ !

Z důvodu opakovaných stížností občanů a firem provádějícich pro naši obec služby, (odvoz komunáního odpadu, bio odpadu, úklid sněhu, sekání trávy) upozorňuje tímto Obecní úřad  občany na dodržování Obecně závazné vyhlášky č.2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. K naleznutí na webových stránkách www.kozlovice-pj.cz v sekci úřední deska – vyhlášky. Nebo na OU každý čtvrtek od 18h.

Na Veřejném zasedání dne 7.4.2023 bylo stanoveno, dojde-li k dalším stížnostem, bude Obecní úřad nucen použít represivní formu a začít uplatňovat  výběr poplatků dle daných sazeb. Tudíž u dlouhodobě zabraného nebo užívaného veřejného prostranství, zejména travnatých ploch, zajistí obec uvedení do původního stavu před jejich využitím nebo zajistí odtažení odstaveného vozidla a náklady spojené s těmito úkony vyúčtuje majiteli.

                                                                                          Obecní úřad Kozlovice

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OÚ Kozlovice

 

Děkuje paní Cehelské za organizaci akce ,,ukliďme Kozlovice" , poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili

sběr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství

pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný

 

 

JARNÍ SVOZ

NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 

Svoz nebezpečného odpadu bude probíhat

Dne 2.4.2023 od 14:00 hodin.

 

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)
 • Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
 • Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách
 • Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
 • Olověné akumulátory
 • Baterie včetně autobaterií
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

 

 • Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická
  a elektronická zařízení ostatní (TV, PC, DVD, VRC, apod.)

 

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gb

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní škola Nepomuk

Zápis dětí do 1.ročníku základní školy

 

Zapis-Informace_do_1._tridy_23-24 (2).doc (17 kB)

 

Oznameni_o_konani_zvlastniho_zapisu__2_ (2).docx (14.11 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba převodem za odpady, psa, nájem

Ve prospěch účtu 29525361 / 0100

 

Odpady za osobu  600 Kč ………………………..….. variabilní symbol  1345

Pes                          50 Kč ………...……………….… variabilní symbol  1341

Nájem            cena je individuální dle smlouv........... variabilní symbol  36392131

 

Platbu za odpady, psa a nájem prosím rozdělit na jednotlivé příkazy k úhradě ke každému zadat správný variabilní symbol a do popisu jméno a číslo popisné.