Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kozlovice
Obec Kozlovice okr. Plzeň-jih

Historie

První písemná zpráva o obci Kozlovice, okr. Plzeň-jih

V základním místopisným díle, kde se zpravidla dají také dohledat nejstarší zmínky o existenci obcí, v lexikonu ,,Místní jména v Čechách, jejich vznik, původ význam a změny“, Antonín Profous, Díl II, Praha 1949, se jako nejstarší zmínka udává až zápis v Deskách zemských (DVZ 86, B 24) z roku 1551.

Přestože se ani nám nepodařilo nalézt žádný starší zápis o existenci vesnice Kozlovice u Nepomuka (nesmíme ovšem zaměňovat v Kozlovicemi u Roudnice, ke kterým máme nejstarší zmínky od r. 1223), je pochopitelně velmi pravděpodobné, že vesnice Kozlovice existovala možná i několik staletí před tímto datem.

Bohužel však desky zemské, vedené od poloviny 13. století, shořely v roce 1541, a proto žádné starší zápisy o vesnici Kozlovice, příslušející zřejmě i v předešlých dobách k panství Zelená Hora (Nepomuk), nemáme zachovány

V onom zápise z roku 1551 se vypočítává podrobně rozsah Zelenohorského panství. Je pravděpodobné, že tento rozsah mělo panství i kolem roku 1460, kdy se bývalé zboží klášterní dostalo do držení Šternberků (Zdeněk ze Šternberka). Můžeme se dokonce domnívat, že většina těchto vesnic byla v původním klášterství Nepomuckém, ale nemáme k tomu zachovány žádné písemné doklady nebo seznamy klášterního majetku. Je tedy možné, že vesnice kozlovice existovala již ve 13. století, ale dokázat to nelze z písemných pramenů nijak, jen například archeologicky, datováním středověkých střepů z povrchového sběru nebo z archeologického průzkumu.

razátko

 

Zajímavosti z kroniky

(sepsané kronikářem p. Šrámkem z čp. 29)

mapa

Hranice panství

Katastr obce Kozlovice na jižní straně sousedí s katastrem obce Kramolín. Tyto katastry jsou odděleny kamennými patníky, které jsou pamětníky dob, kdy na panství Zelené Hory byli majitelé Šternberkové. Na sousedním panství Lovčice, okr. Klatovy, byli majitelé Paullisové. Patníky jsou označeny jejich počátečním písmenem a to na straně ke Kozlovicím písmenem „Š" , směrem ke Kramolínu písmenem „P". Patníky jsou opracovány kamenickým způsobem, jsou tvaru hranole a na vrchu zaobleny – u lesa na Kopanině a v Lipni.

KŘÍŽKY

Na rozcestí cest do Nepomuka a pod Trhovky (polní cesta) směrem severním od obce, v zatáčce po levé straně, je postaven kamenný podstavec, na něm křížek tepaný. Na podstavci je vytesán letopočet 1851.
Další křížek je na návsi pod kapličkou též s letopočtem 1851. Tyto kříže byly postaveny na paměť zrušení roboty r. 1848. Zákonem o zrušení roboty byly zrušeny i poplatky poddaných ke své vrchnosti.
Zprávy o postavení křížů obdržel p. Šrámek od několika starých občanů z jejich vyprávění. Tito občané byli narození před rokem 1870, tudíž jejich otcové byli pamětníky této doby : Jakubčík Josef, Špeta Petr čp. 36, Sejček Vojtěch čp. 29.
U čp. 37 byla postavena kaplička, ve které byla umístěna soška Panny Marie, na kapličce byl dvouramenný křížek, který byl uschován v čp. 8 u Nováčků. Podle p. Šnajdárka z Nepomuka, byla tato kaplička chráněna památkovým úřadem, který ji dal v roce 1952 opravit.
Tato kaplička měla být postavena na památku ukončení tureckých válek (16. století). Dům čp. 37 byl zbourán i s kapličkou.
Na pozemku, kde dnes je autobusová zastávka a čekárna se říkalo „Krichovec" (hřbitov). Zde snad mají být pochováni turečtí vojáci.
Pověst dále říká, že mezi čp. 3 a čp. 4 jsou někde zakopány výstroje koní a výstroje tureckých vojáků.

NEJSTARŠÍ DŮM

Nejstarší zachovalou stavbou je čp. 11. Přední část stavení je původní stavbou dřevěnou, jediná zachovalá a dodnes obyvatelná budova v obci . Do roku 1970 ji užívala rodina Jakubčíků, pak nějaký čas sloužila jako dílna p. Šmídovi. Po opravě a modernizaci v r.2000 je opět původní dům obýván manželi Marií a Václavem Šmídovými.

HOSPODY

Do roku 1880 byly v Kozlovicích dvě hospody.
U Nováčků čp. 8 , dříve panská hospoda pro zelenohorské panstvo, které se při svých cestách v této hospodě občerstvovalo. Smělo se čepovat jen pivo zelenohorského pivovaru a dále měla hospoda povinnosti v dávkách a odvodech k panstvu.
Další hospoda byla u Burianů v čp. 41. Staří pamětníci ji pojmenovali „U červeného srdce", protože ve štítu budovy bylo červené srdce. Bylo tam až do roku 1962, kdy pan Burian Emil opravoval fasádu štítu. Tento hostinec byl zrušen již před rokem , později se v tomto čísle prodávaly tabákové výrobky a ocet.
Hospoda U Špetů v čp. 4 byla otevřena v roce 1901.

TRAFIKAfoto

V domě čp. 38 byla provozována živnost s tabákovými výrobky, prodej cigaret. Živnost dostal p. František Pešek, protože v 1.světové válce byl dvakrát raněn s následky. Pan Pešek ale brzy zemřel, trafiku po něm provozovala dále jeho žena – p. Marie Pešková až do zrušení živností – znárodnění.

KONZUM

V čp. 23 byl krám , ve kterém prodával pan František Jakubčík od r. 1935, od r. 1940 pak jeho paní Marie Jakubčíková. Kolem roku 1960 byl obchod již jako Jednota přestěhován do čp. 47, kde je v současné době opět v provozu.
U Jakubců
Usedlost čp. 5 je jedna z prvních 16 usedlostí Kozlovic a je to také největší statek v obci, do dnešních dnů je to jediná usedlost, na které se zachovalo původní jméno hospodáře – Jakubčík .

Rok 1584 - na gruntu hospodaří Jan Jakubčík
Rok 1697 – hospodář Šimon Jakubčík, časně zemřel a grunt
odkázal
r. 1722 synu Václavovi, protože mladší syn se dal
dobrovolně na vojnu.
„Otec Šimon odevzdává synovi:
-pár koní za 30 kop,
-1 krávu za 6 kop a další hospodářství."
Václav měl 2 sestry a 3 bratry.
„Aby se v budoucně vždy věděti mohlo, co k tomuto gruntu náleží , polí 46, luk 16, 4 vozy. Chová 2 koně, 2 voly, 4 krávy, 3 jalovice, 9 ovcí, 8 sviň."
Do roku 1737 všechny podílníky z gruntu vyplatil.

r. 1748 Václav zemřel, „grunt mladšímu synu Václavovi by patřit měl, poněvadž studuje z vůle milostivé vrchnosti, staršímu bratru Martinovi se připisuje".
Movitý i nemovitý majetek 2669 zlatých, z toho podílníkům musí dát:

foto

1) dceři Rozině za Pavla Peška vdané za živobytí 291 zl.,na penězích 100 zl.
2) Dvoum dcerám oné Roziny 90 zl.
3) Dceři Barboře za Pavla Peška vdané 30 zl. a pár volů za 14 zl., obilí za 40 zl.
4) Dceři jmenované Barbory 1 jalovici za 6zl.
5) Dceři Terezii, vdané v Nepomuku za Dominika Havlíčka, které nebožtík koupil dům za 255 zl., dům vyhořel, tak k znovuvystavění 174 zl. dal, mimo těchto 429 zl, ještě pole u Nepomuka nad Michovkou za 140 zl.
6) Synu Václavovi, kterého Martin po dobu studií ode dvora živil, šatil a obci Nepomucké 790 zl., celkem za něho platil 1000 zl.
7) Za duše na vojnu vzaté a duše nebožtíků v chrámu Páně sv. Jana 100 zl. platil.
Celkem 2669 zl.

r. 1775 – zemřel Martin, grunt na nejmladšího syna připadnout měl, poněvadž teprv 4 roky jsou mu a neschopný k hospodaření pozůstalá vdova Maryana s Matějem Kaubou se vdala.

r. 1788 syn Martin dorostl a žádá o připsání gruntu. Poněvadž Matěj Kauba dluhy nadělal, mnoho malých dětí živil, musel syn Martin vyplacet dlužné částky ještě roku 1811, vše zaplatil a vyrovnal.

r. 1814 – hospodaří Matěj Jakubčík

r. 1830 – Matěj Jakubčík se ženou roz. Tumpachovou z Novotník nechal postavit dědičnou rychtu čp. 34, zastával funkci rychtáře.Rychtu podstoupil synovi Matějovi a Karolíně roz. Hlaváčové z Lažan.
Rod Jakubčíků byl zámožný. Půjčovali lidem peníze na stavby, též lidem „z města".

r. 1864 – hospodaří Vojtěch syn Matěje. Má dvě děti – syn Jakub se přiženil do Prádla, dcera Marie provdána za Fialu do Měcholup.

r. 1891 – hospodaří Josef a Marie, roz. Kotěšovcová ze Záhoří.Mají 6 dětí, 3 syny, 3 dcery.
- Josef – svobodný, zemřel mladý r. 1917
- Vojtěch, nar. 1895 oženil se s Annou Hlavničkovou z čp. 44, jedinou dcerou a hospodaří v čp. 5. Vojtěch Jakubčík zastával v obci funkci starosty a kronikáře. Zakládal první kozlovickou kroniku.
- Václav, oženil se s Ježkovou z Milec
- Marie, provdána Janochová do Měcholup za Václava Janocha
- Božena, provdána za Josefa Nováčka ho hospody v Kozlovicích čp. 8
- Emilie, provdána za Vojtěcha Radu do Nové Vsi.

fotoOd r. 1935 hospodaří Vojtěch a Anna roz. Hlavničková z čp. 44 na společném hospodářství gruntů čp. 5 a čp. 44, celkem 33 ha půdy.
Mají jediného syna Vojtěcha, který se oženil s Barborou Kolarovičovou.
Vojtěch a Barbora mají 2 syny
- Vojtěch, inženýr elektrotechnik, svobodný
- Václav ,strojní zámečník, svobodný, zemřel mlád r. 1994 ve věku 31 let.

V roce 1995 byla provedena výměna krytiny na obytném stavení a stáji, r. 1997 na hospodářských budovách (srub, sýpka, kolna). V roce 2001 nové omítky a nová vrata.
Po smrti rodičů a bratra obývá dům Ing. Vojtěch Jakubčík sám.

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Czech POINT

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5